Ieder kind telt

Schoolontwikkelingen

Op deze pagina vindt u de laatste onderwijsontwikkelingen waar wij ons mee bezig houden. Deze ontwikkelingen staan beschreven in het schoolplan en jaarplan.
 
Voortdurend werken wij aan de kwaliteit van ons onderwijs. In het schoolplan 2015 - 2019 wordt beschreven welke verbeterpunten wij de komende jaren willen realiseren. Deze verbeterpunten vloeien voort uit ons kwaliteitssysteem, rapportages van de Inspectie voor het Onderwijs, toetsinstrumenten, de ouderenquêtes en wensen en ervaringen vanuit ons team, de directie en de leerlingen. In het komende schooljaar willen we vooral aan de volgende zaken werken: 

  • Visible learning; werken volgens de principes van John Hattie
  • Werken met feedbackgesprekken met leerlingen
  • Leren programmeren
  • Werken met Coöperatieve LeerStrategieën
  • Verdere implementatie van het vak Engels in de groepen 1 t/m 8 via het traject Early Bird